CEV

Om CEV

CEV grundades 2008 av Lena Källum som har en lång erfarenhet från såväl den medicinska delen av vården som verksamhets- och kvalitetsutvecklingsfrågor.

Verksamhetsidén baseras på att en säker och effektiv vård skapas när medicinsk vård, service och administration utförs av olika specialister i ett nära samarbete.

Företagets affärsidé är att erbjuda utbildnings- och konsultinsatser som stöd för utvecklingen av administration och service för att de ska kunna stödja och komplettera den medicinska delen av vården.

CEV erbjuder hjälp med utvecklingen av de nya professionerna. Den baseras på praktisk erfarenhet av hur vården fungerar idag.

Vi kan vårdens språk, vardag och logistik. Vi vet också vilka möjligheter och svårigheter som finns när det gäller förändringsarbete inom vården. Arbetet bedrivs i nära samarbete med uppdragsgivare, universitet och yrkeshögskolor genom att initiera, utreda, planera och genomföra konsult- och utbildningsinsatser.

Våra nyckelord

Praktiskt – vardagen på en enhet är vår hemmaplan

Personligt – vi jobbar nära och på plats i verksamheten

Vertikalt – vi hjälper till på olika organisationsnivåer

Kostnadseffektivt – vi bistår, ofta med hjälp till självhjälp, utan stora konsultsstaber

Kontor

Kvinnebyvägen 256, Linköping
Styrmansgatan 14 A, Stockholm

Tel

+46 76 768 04 86

E-post

info@cev.se