CEV

Uppdrag

Exempel på utbildningsuppdrag

Ledning inom konkurrensutsatt vård- och omsorgsverksamhet – Linköpings Universitet

Vårdlogistik, inom ramen för ingenjörsprogram – Linköpings Universitet

Utbildning av medicinska sekreterare och vårdadministratörer – sex olika yrkeshögskolor

Logistik och processer för läkarsekreterare – Region Östergötland

Utbildning av Vårdnära servicemedarbetare – ISS Sverige

Vård ur ett serviceperspektiv – Region Östergötland

Exempel på konsultuppdrag

Utredning kring logistikkompetens inom vården – Region Östergötland

Produktionsplaneringsprojekt – Region Halland

Förberedelser inför Vårdval i primärvården – Jönköpings Läns Landsting

Affärsplaner för primärvården – Landstinget Sörmland

Förberedelse inför LOV – Vimmerby kommun

Logistikprojekt – Stockholms Läns Landsting

Vårdnära service-projekt – Danderyds sjukhus

Projektledare för pilotprojekt inom vårdnära service – på uppdrag av ISS inom Region Östergötland

 

Kontor

Kvinnebyvägen 256, Linköping
Styrmansgatan 14 A, Stockholm

Tel

+46 76 768 04 86

E-post

info@cev.se